جزوه ولپلن well planning دکتر بهنام میرشکاری

  • عنوان: جزوه طراحی و برنامه ریزی چاه (well planning)
  • استاد: دکتر میرشکاری
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه: 34 صفحه
  • نوشتار: (دستنویس) PDF
  • سال: 1396 دانشگاه: علوم و تحقیقات تهران
  • کیفیت: عالی

توضیحات: در این پست شاهد یکی از اصلی ترین جزوات ارشد مهندسی نفت (جزوه ولپلن well planning دکتر بهنام میرشکاری) هستید. این جزوه در دانشگاه علوم و تحقیقات تدریس می شود، شامل مباحث جامع طراحی و برنامه ریزی چاه می باشد.