نمادها و علائم استاندارد مهندسی نفت
  • انتشار؛ ۰۸ ۰۶ ۱۳۹۹
  • مدیر

نمادهای مخزن استاندارد در سال 1956 منتشر شد، چند نکته مورد در انتخاب و استفاده از نمادها به شرح زیر است: برای نمادهای حروف مورد استفاده در معادلات ریاضی فقط از نمادهای اصلی حروف استفاده کنید. (این رویه جهانی آمریکایی هاست که از موسسه استاندارد […]

ادامه مطلب