انواع لوله های جداری چاه
  • آپدیت؛ 12 08 2020
  • مدیر

۱)  لوله های محافظ اولیه conductor casing           لوله محافظ اولیه قطورترین لوله محافظ چاه است موقعی استفاده می شود که خاکهای سطحی زمین نا پایدار باشند که به هنگام حفاری در اثر خورندگی و شستشوی ناگهانی ناپایدار توسط گل حفاری حفره های کوچک و بزرگ در سطح ایجاد می شود . طول این لوله […]

ادامه مطلب