• عنوان: جزوه جامع موارد ویژه در مهندسی حفاری دکتر بهنام میرشکاری
  • استاد: دکتر بهنام میرشکاری
  • زبان: فارسی تعداد
  • صفحه: 29 صفحه
  • نوشتار: دست نویس – خوش خط و خوانا (پاک نویس شده)
  • سال: 1396
  • دانشگاه: علوم و تحقیقات تهران
  • کیفیت: عالی – اسکن شده

توضیحات: در این پست شاهد یکی از اصلی ترین منابع کنکور ارشد مهندسی نفت هستید. این جزوه که در دانشکده نفت دانشگاه علوم و تحقیقات تهران تدریس می شود، شامل مباحث جامع موارد ویژه در مهندسی حفاری می باشد. در واقع بجای کتاب موارد ویژه می توانید از این جزوه استفاده کنید. نکته دیگر آن است که علاوه بر گرایش حفاری، برای شرکت کنندگان گرایش های مخزن و اکتشاف نیز بسیار مفید است.