۱)  لوله های محافظ اولیه conductor casing          

لوله محافظ اولیه قطورترین لوله محافظ چاه است موقعی استفاده می شود که خاکهای سطحی زمین نا پایدار باشند که به هنگام حفاری در اثر خورندگی و شستشوی ناگهانی ناپایدار توسط گل حفاری حفره های کوچک و بزرگ در سطح ایجاد می شود . طول این لوله ها بسته به نوع خاکهای سطح زمین 3 تا 6 متر (10 تا 20 فوت ) متغییراند .

2) لوله محافظ سطحی surface casing                

لوله های محافظ سطحی چاهها معمولا برای جلوگیری از ورود آبهای خالص داخل منافذ ماسه ها به داخل چاهها به کار بده می شوند . اندازه طولی این لوله ها به عمق آبهای خالص در منطقه بستگی دارد و ممکن است از چند تا چند صد متر متغییر باشد لوله های محافظ سطحی تقریبا برای کلیه چاههایی که به منظور دسترسی به نفت و گاز حفر می شوند به کار می روند.

3) لوله محافظ میانی intermediate casing

از لوله های  محافظ میانی چاه وقتی استفاده می شود که چاه عمیق شده و مشکلات حفاری مثل فشار غیر نرمال طبقات شیل یا هرز رفتگی گل وجود داشته باشد .

4) لوله های طولانی یا نهایی محافظ چاه perforated casing  

 این لوله از سطح تا عمق نهایی چاه یا عمق مورد نظر ادامه دارد در مورد سیالات ( نفت – آب – گاز ) ممکن است لوله بالای منطقه حاوی سیال قرار داده شود یا با قسمت تحتانی  آن منطبق شود . در حالت اول منطقه پس از استخراج به صورت حفره باقی خواهد ماند در حالت دوم ضرورت دارد که در لوله طولانی محافظت چاه به منطقه حاوی سیال سوراخی ایجاد شود تا امکان سرازیر شدن سیال به داخل چاه فراهم شود که این رشته لوله را لوله محافظ طولانی سوراخ دار (perforated casing ) می نامند . رشته لوله طولانی چاه معمولا در شروع عملیات انتخاب می شود و به چند عامل بستگی دارد که عبارتند از :

1-   آیا بعد از دسترسی به عمق مورد نظر حفاری همچنان ادامه دارد یا نه در صورتی که جواب مثبت است انتخاب مته مناسب برای ادامه عملیات حفاری در انتخاب قطر داخلی لوله طولانی موثر است.

2-   تجهیزات مورد نیاز جهت ارسال به منطقه مورد نظر (عمق مورد نظر ) به منظور تولید دارای چه ابعادی است

3-   چگونگی قرار گیری لوله طولانی در انتهای چاه آیا لوله در قسمت فوقانی منطقه قرار می گیرد یا قسمت تحتانی آن

4-   قطر داخلی لوله طولانی باید به اندازه ای باشد که جا ماندن وسیله باز یابی ادوات حفاری به جا مانده در چاه (fishing ) به راحتی از داخل آن عبور کند تا در صوت گیر کردن هر قطعه از ماشین حفاری داخل چاه بتوان آن را بازیافت شکل زیر ارتباط بین رشته های لوله محافظ چاه و شرایط موجود در یک نمونه از چاه نفت را نشان می دهد.