• عنوان: جزوه حفاری ۱
  • استاد: علیرضا موذنی
  • زبان: فارسی – انگلیسی
  • سال: ۱۳۹۲
  • نوشتار: تایپی – اسلاید