• عنوان: جزوه جامع حفاری ۱
  • استاد: دکتر شادی زاده
  • زبان: فارسی
  • نوشتار: دست نویس – خوش خط و خوانا (پاک نویس شده)
  • سال: ۱۳۹۲
  • دانشگاه: صنعت نفت اهواز
  • کیفیت: عالی – اسکن شده

توضیحات: در این پست شاهد یکی از اصلی ترین منابع کنکور ارشد مهندسی نفت هستید. این جزوه که در دانشگاه صنعت نفت و توسط دکتر شادی زاده تدریس می شود، شامل مباحث حفاری ۱ می باشد. در واقع بجای کتاب applied drilling می توانید از این جزوه استفاده کنید.
نکته دیگر آن است که علاوه بر گرایش حفاری، برای شرکت کنندگان گرایش های مخزن و اکتشاف نیز بسیار مفید است.