• آپدیت؛ 16 08 2020
  • مدیر

PC Unit Converter Professional نرم افزار کوچک و بسیاری مفیدی جهت تبدیل تمامی واحدهای رایج در امور گوناگون علمی است. این نرم افزار میتواند با انجام سریع تبدیل ها در محیطی آسان در وقت شما به مقدار قابل توجهی صرفه جویی نماید. این نرم افزار قادر است تبدیل واحدهای همچون طول، سطح، حجم، دما، فشار، چگالی، […]

ادامه مطلب