• عنوان: جزوه کنترل فوران استاد: دکتر میرشکاری
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه: 26 صفحه
  • نوشتار: (دستنویس)
  • سال: 1396
  • دانشگاه: علوم و تحقیقات تهران
  • کیفیت: عالی

توضیحات: در این پست شاهد یکی از جزوات ارشد مهندسی نفت هستید. این جزوه در دانشگاه علوم و تحقیقات تدریس می شود و شامل مباحث جامع کنترل فوران چاه های نفت و گاز می باشد.