• عنوان: جزوه حفاری پیشرفته (applied drilling)
  • استاد: دکتر میرشکاری
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه:  79 صفحه
  • نوشتار: (دستنویس) PDF
  • سال: 1396
  • دانشگاه: علوم و تحقیقات تهران
  • کیفیت: عالی

توضیحات: در این پست شاهد یکی از اصلی ترین جزوات ارشد مهندسی نفت هستید. این جزوه در دانشگاه  علوم و تحقیقات تهران تدریس می شود و شامل مباحث جامع حفاری پیشرفته می باشد. در واقع این جزوه چکیده ای از کتاب  applied drilling  است که می توانید از ان استفاده کنید.