اخيراً در بسياري از رشته هاي مهندسي، در برخورد با مسائل مربوط به مدل سازي، تشخيص الگو و تخمين پارامترها، از هوش مصنوعی بهره گرفته ميشود. علم هوش مصنوعی در کنار مهندسی نفت می تواند مسائل پیچیده را آسانتر و راه حل آنها را به جواب واقعی نزدیک تر کند.

مسائلی که در مهندسی نفت به طور معمول با آنها روبرو هستیم راه حل و فرمول کلی ندارند و گاهی صورت سوال نیز میتواند شبهه برانگیز باشد. هوش مصنوعی حتی در تحلیل و حل مسائل می تواند از انسان دقیق تر و ریز بین تر عمل کند. این علم در واقع از الگوی مغز انسان الهام گرفته است. اين شيوه در برابر مجموعه داده هاي غير خطي و پيچيده بهتر از روش هاي رگرسيون كلاسيك و ديگر روش هاي آماري عمل ميكند. 

تعریفی عامیانه از علم هوش مصنوعی

هوش مصنوعی ماشینی است که همچون انسان قادر به درک شرایط پیچیده محیط اطرافش است و با استدلال بر روی اطلاعات و داده های موجود در آن محیط اطلاعات جدیدی را به وسیله منطق همچون انسان استخراج می کند. هوش مصنوعی علمی است که در چند دهه گذشته بسط و توسعه داده شده است و جايگاه خود را در علوم مهندسي پيدا كرده است. مهندسی نفت نیز به عنوان یکی از شاخه های علوم فنی و مهندسی در بسیاری از مسائل خود، به هوش مصنوعی روی آورده است. كاربردهاي بسيار زيادي از هوش مصنوعی در مهندسي نفت و گاز وجود دارد.

در این مقاله به دنبال توضیح کاربرد هوش مصنوعی و بهره گیری از آن در جهت بالا بردن دقت و سرعت در حل مسائل نفتی هستیم.

نمونه ای از کاربرد های هوش مصنوعی در مهندسی نفت

 • تعیین تخلخل
 • تعیین حداقل فشار امتزاجی MMP
 • تعیین تراوایی
 • تعیین ویسکوزیته
 • پیش بینی دبی چاه
 • تخمین رسوب آسفالتین در نفت خام
 • کسب اطلاعات سرعت صوت در لایه ها
 • تخمین خواص PVT نفت خام
 • توصیف سازند مخزن
 • تخمین میزان بازیافت نفت در طی فرایند آشام
 • تعیین نواحی مختلف در یک مخزن پیچیده
 • تخمین مقدار آب سازندی
 • تخمین مدت زمان عبور امواج صوتی
 • تخمین سرعت موج برشی
 • پیش بینی نتایج اسید کاری
 • پیش بینی گیر لوله های حفاری چاه
 • تخمین نرخ نفوذ حفاری
 • جریان دو فازی درون خطوط لوله
 • توسعه ميادين
 • تفسير مدل هاي چاه آزمايي
 • بررسي تكميل چاه
 • پيش بيني آسيب سازند
 • مخازن شكافدار
 • افت فشار
 • گراديان دما در خطوط لوله

نتیجه گیری

در پایان به این نتیجه می رسیم که ترکیب مهندسی نفت و هوش مصنوعی میتواند نتایج خارق العاده ای را در تعیین پارامتر های اصلی مطالعات ایجاد کند و هزینه های حاصل از این مطالعات را به میزان چشمگیری کاهش دهد.