• عنوان: جزوه خواص سنگ مخزن
  • استاد: دکتر گرامی
  • زبان: انگلیسی
  • نوشتار: پی دی اف
  • حجم: 38 مگ

توضیحات: جزوه خواص مخزن سنگ دکتر گرامی