جدیدترین مطالب پترولیوم در کانال تلگرام منتشر می شود کانال تلگرام پترولیوم
  • جزوه خواص سنگ های مخزن – دکتر شادی زاده (دانشگاه صنعت نفت)
  • کیفیت جزوه: خوب
  • تعداد صفحات: 57 صفحه
  • حجم فایل: 1.7 MB
  • نوع فایل: pdf