میدان نفتی #غوار #عربستان بزرگترین میدان نفتی جهان می‌باشد که در خاک عربستان سعودی واقع است. این میدان در فاصله ۱۰۰ کیلومتری غرب و جنوبی غربی شهر ظهران قرار دارد. نیمی از درآمدهای نفتی این کشور متعلق به فروش نفت این میدان عظیم است.

این میدان در سال ۱۹۴۸ توسط شرکت نفتی اکسان که یکسال قبلش پیمان شراکت با شرکت آرامکو به امضا رسانده بود، کشف شد و از سال ۱۹۵۱ تولید نفت خود را آغاز کزد. این میدان بزرگترین حوزه برآورده کننده نفت صادراتی عربستان می‌باشد، به طوریکه تا سال ۲۰۰۵ در حدود ۶۰ میلیارد بشکه نفت از این میدان استحصال شده است.

بیشترین میزان برداشت از این میدان در سال ۱۹۸۱ انجام شد که روزانه ۵٫۷ میلیون بشکه از این میدان استحصال می‌شد. این رقم برداشت در یک سال تاریخ صنعت نفت در جهان بی‌نظیر است. این میدان همچنین روزانه ۵۷ میلیون متر مکعب گاز تولید می کند.

مالکیت و حق بهره ‌برداری این میدان متعلق به شرکت آرامکو عربستان می‌باشد. این شرکت اعلام کرده که ۴۸ درصد درآمدهای این شرکت از طریق فروش نفت این میدان حاصل می‌شود.